Alla typer av luftfilter.

God filterekonomi betyder inköp till rätt pris. Men det betyder även god kvalitet på filtret, stadiga och täta ramar samt rätt bytes-intervall. Vår uppgift är också att rationalisera dina inköp. Allt detta tillsammans skapar en god filterekonomi.

Vi levererar filtren packade och märkta enligt överens-kommelse.Filtermattor levereras i hela rullar eller färdigt skurna enligt mått.


         INFO    PRODUKTER    KONTAKT