ÖVRIGA PRODUKTER                  
Påsfilter glasfiber-
media.

F5-F9

Påsfilter syntetmedia
G3-F8

Filterkasetter
G2-F9
Microfilter/HEPA
H10-H14, U15-U19
Filtermattor glasfib.
AX-glas/LK, G3-G4
AX-glas/VL, färgfälla
Filtermattor
Syntetmedia
G2-F7
Filterpatroner
Industri och fordon
Småagregat filter
Fettfilter
rostfria, aluminium
och galvaniserade
Stoftavskilnings
filter
Luftfördelnins-
slangar
INFO    PRODUKTER    KONTAKT